מצגת פרוייקטים

מכוני טיהור שפכים

מכון טיהור שפכים נבי מוסא

מט"ש נבי מוסא - הקמת מכון לטיהור שפכים בין השנים 2010-2012 ..
הקמת מכון לנפח נוזלים של 3 מיליון  מ"ק בעל יכולת מיחזור של  24,000 קוב ליממה .
קליטת מי שפכים ממזרח ירושלים וסביבותיה והפיכתם למי השקיה לאזור בקעת הירדן .
העבודה כללה ביצוע עבודות עפר , הכנת כבישים ודרכי גישה , הכנת תשתיות מים , חשמל , תאורה ,
בניה ואיטום בריכות אגירה , ניקוז ,  בניית מבני תפעול ומנהלה ועוד .
Duramantan enables various colours to become utilized, however just one rolex replica sale for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative rolex replica sale as well as enables a lot more distinctive masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a tendency to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific rolex replica uk or even form limitations, and also the hublot replica uk may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why 'm We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest period, rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish rolex replica that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry instead gentle steel and never because long lasting because metal.