מצגת פרוייקטים

אחזקה לתשתיות מים וביוב

תאגיד מי מודיעין

תאגיד מי מודיעין , מכבים ורעות - ביצוע עבודות אחזקה רב שנתית  בשנים 2006-2013
ביצוע עבודות אחזקה 24 שעות ביממה , שבעה ימים בשבוע באמצעות צוותי אחזקה קבועים וניידים.
עבודות הכוללות תחזוקת קווי המים ,תחזוקת מגופים ראשיים ומשאבות לחץ , תחזוקת קווי ביוב גרביטציוניים וקווי סניקה ,תחזוקת שבר בקריסת קווי מים וביוב , ביצוע עבודות חירום שונות באמצעות צוותי רתכים וצוותי פיתוח והשבה לקדמות .
אספקת מקורות מים חליפיים לאוכלוסיה ועוד .
העבודות מתבצעות באמצעות צוותים יוציוד יעודי המותאמים לעבודה בכרך סואן תוך מזעור הנזק וההפרעה למהלך החיים התקין בעיר . 
Duramantan enables various colours to become utilized, however just one rolex replica sale for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative rolex replica sale as well as enables a lot more distinctive masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a tendency to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific rolex replica uk or even form limitations, and also the hublot replica uk may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why 'm We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest period, rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish rolex replica that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry instead gentle steel and never because long lasting because metal.