קבוצת מגנזי, בבעלותו והנהגתו של גבי מגנזי, הוקמה בראשית שנות התשעים ועוסקת במגוון תחומים של עבודות תשתית ובניה. היא בעלת יכולת מוכחת וארוכת שנים בניהול פרויקטים מורכבים, מאתגרים וארוכי טווח עבור לקוחות גדולים. בין לקוחותיה ניתן למנות משרדי ממשלה, עיריות ומועצות, חברות כלכליות, תאגידי מים ועוד.

קבוצת מגנזי מצטיינת ביכולתה לנהל בצורה טובה את כל מרכיבי הפרויקט על כל רמותיו. החל משלב פיתוח השטח, דרך בניית המבנה המתוכנן ואכלוסו. ובתחום הקמת תשתיות מים וביוב, החל מהכנת השטח להקמת התשתית וכלה במתן שירותי אחזקה שוטפת לאורך שנים רבות. לקבוצה ארגון של עובדים מסורים ומנוסים וצי של כלים מכנים הנדסיים מתקדמים ומגוונים, כמו גם חברת בת לייצור בטון ומערך נייד לגריסת אגרגטים בשטח עבור חומרי בנין.
 

Duramantan enables various colours to become utilized, however just one rolex replica sale for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative rolex replica sale as well as enables a lot more distinctive masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a tendency to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific rolex replica uk or even form limitations, and also the hublot replica uk may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why 'm We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest period, rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish rolex replica that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry instead gentle steel and never because long lasting because metal.